PENGURUS RT 16

SUSUNAN PENGURUSMASA BHAKTI 2016 s/d 2021

14 februari 2016-13 s/d Februari 2021

Pelindung      : Petinggi Desa Jambu
Penasehat     : Ketua RW 04 Desa Jambu

Ketua              : HERU ISWANTORO
Wakil Ketua     : MUHAMMAD TOHIR
Sekretaris        :  1. 
ENI KHORIFATUN NIKMAH 
                          2. ROZI
Bendahara       : NURMULYANI

Seksi – Seksi :
    
1. PKK                                           : SITI RUKHOIYAH   
    
2. Pembangunan dan Pemeliharaan :
                                                          1. H. SUNARTO
                                                          2. SUHARTONO S.
    3. Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan :
 
                                                          1. SHOLIHUN
                                                           2. ZAINAL ARIFIN
    4. Humas                                       : SUHARTONO W.
    5. Keagamaan                                : AWALUDIN
    
 6. Acara Kematian (Perempuan) :  
                                                           1. SUKARIYATI
    7. Sosial dan Konsumsi : 
                                                           1. SULASTRI (Koordinator)
                                                           2. SITI MUALIFAH
                                                           3. SULASAH
    8. Perlengkapan/Peralatan : 
                                                           1. YAHYUNI
                                                           2. SHOLIKUL HADI
    9. Pemuda dan Olah Raga :
                                                           1. ARIF SUKRON MAKMUN 
                                                           2. ARIS NUR HADLIRIN
                                                           3. ADHI PRASETYA
    10. Seni dan Budaya    :
                                                           . MURSALIN
    11. Pertanian                                   : MUHAMMAD HARIS ZAENUDDIN

    12. Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan :

                                                            1. SITI ROHANA
                                                            2. IZATUL MA’RIFAH
          
Ditetapkan di  : Jambu
Pada Tanggal  : 14 Februari 2016
Ketua RT 16/04 JambuSUSUNAN PENGURUS
MASA BHAKTI 2011 s/d 2016Pelindung      : Petinggi Desa Jambu
Penasehat      : Ketua RW 04 Desa Jambu
Ketua            : HERU ISWANTORO
Wakil Ketua  : H. SUNARTO
Sekretaris      : 1. ROZI
                        2. HARYOSO
                        3. ENI KHORIFATUN NIKMAH
Bendahara    : NURMULYANI
Seksi – Seksi :
   
1. PKK    : SITI RUKHOIYAH   
   
2. Pembangunan dan Pemeliharaan :
          1. SUMARNO
          2. MUHAMMAD THOHIR
          3. H. ALI SUBHAN
    Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan :
 
          1. SHOLIHUN
          2. ZAINAL ARIFIN
    Humas    : SUHARTONO
    Keagamaan    : AWALUDIN
   
 Acara Kematian (Perempuan) :  
          1. HJ. SITI MASKANAH
          2. SUKARIYATI
    Sosial dan Konsumsi : 
          1. SULASTRI (Koordinator)
          2. SITI MUALIFAH
          3. SULASAH
    Perlengkapan/Peralatan : 
          1. YAHYUNI
          2. SHOLIKUL HADI
    Pemuda dan Olah Raga :
          1. ARIF SUKRON MAKMUN (Koordinator)
          2. ARIS NUR HADLIRIN
          3. ADHI PRASETYA
    Seni dan Budaya    : 
          1. ZAINAL ABIDIN
          2. MURSALIN
    Pertanian : MUHAMMAD HARIS ZAENUDDINØ

    Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan :Ø 

          1. SITI ROHANA
          2. IZATUL MA’RIFAH
          
Ditetapkan di  : Jambu
Pada Tanggal  : 21 Maret 2015
Ketua RT 16/04 Jambu