FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)

Mau tahu tentang FKPM, Klik PERKAP NO. 7 TAHUN 2008 TTG POLMAS/FKPM


Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasian tara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.


NAMA – NAMA
 PENGURUS FKPM DESA JAMBU
PERIODE 2021-2026

PENASEHAT               : CAMAT MLONGGO
                                     : KAPOLSEK MLONGGO
PELINDUNG              : PETINGGI DESA JAMBU

KETUA                       : SOLECHAN                                                            RT. 7/2
WAKIL  KETUA         : SUDARMAJI  (BABINKANTIBMAS)                 RT 41/8
SEKRETARIS              : SAFRUDIN                                                             RT 30/6
BENDAHARA             : ALI ACHWAN                                                        RT 11/3

BIDANG IDELOLOGI          : SUKARDI                                                     RT 14/3
                                                  RUSMANTO                                                 RT 3/1
SOSIAL BUDAYA                 :  SLAMET                                                      RT8/2
               AMIN BUCHORI                                         RT 6/2
AGAMA                                 : SHODIQ                                                        RT 20/4
              AHMAD SAHAL                                          RT 35/7
KEAMANAN                         : DIDIK SAMSUDI                                        RT 23/5
                                                  ARIF SYAIFUDIN NOR                              RT 1/1
                                                  SHOLIKHATIN                                            RT 42/8
                                                  ZAINAL ARIFIN                                         RT 24/5
PEMUDA                               : AHMAD ZAINUDDIN                                RT 9/2
                                                  ISTIQOMAH                                                RT 2/1


7.