BINTEK PENGISIAN BPD

JAMBU, 27 juni 2019
Bertempat di Aula balai desa Jambu, dilakukan Bintek Pengisian Angota BPD. Bintek di lakukan oleh Panitia yang di Ketuai Bp. Ahmad Rofiq, S.P. Hadir dalam Bintek semua Ketua RT dan RW, Ketua LKMD dan 4 Ketua Organisasi Perempuan di Desa Jambu.
Dalam kesempatan itu di paparkan Jadwal Kegiatan, Mekanisme pemilihan dan Tata tertib Pemilihan.
Berikut Tata tertib pemlihan Anggota BPD :