ANGGOTA LINMAS DESA JAMBU


DATA ANGGOTA LINMAS / HANSIP TAHUN 2014
DESA JAMBU
KECAMATAN MLONGGO

N0
NAMA
ALAMAT
TEMPAT, TGL LAHIR
NO TELEPHON
1
USMAN FERNDI
RT 35 / 07

082134564XXX
2
SLAMET
RT 35 / 07

085215722XXX
3
KHUMAIDI
RT 35 / 07


4
AHMAD IRSYAD
RT 36 / 07


5

RT 32 / 07


6
SULIYADI
RT 35 / 07


7
RATAM
RT 42 / 08


8
JASMANI
RT 42 / 08


9
SUTAMAN
RT 41 / 08


10
MUHSIN
RT 41 / 08


11
SUNDOYO
RT 42 / 08


12
PUJI HADI
RT 05 / 06


13
LEGIMIN
RT 28 / 06


14
PAISAN
RT 29 / 06


15
ZUBAIDI
RT 30 / 06


16
SUNGSUNG ATMONO
RT 17 / 04

085225960XXX
17
BAMBANG NUR CAHYO
RT 09 / 02


18
SUYATNO
RT 17 / 04

081326429XXX
19
NUR ALI
RT 17 / 04


20
SARONJI
RT 25 / 05


21
MUHTAR
RT 25 / 05


22
SUDARNI
RT 26 / 05


23
DIMYATI
RT 25 / 05


24
R. SUDADI
RT 07 / 02


25
DIMYATI b
RT 04 / 01


26
FATKHUR ROZI
RT 22 / 05

081228752XXX
27
MASKAN BISRI
RT 14 / 03


28
SULIYADI
RT 03 / 01


29
MUSTARI
RT 21 / 05


30
GATOT YUDHO SAPUTRO
RT 22 / 05


31
SUAIB
RT 30 / 06


32
M. AZIS
RT 04 / 01


33
SUKORNO
RT 04 / 01


34
SUNYOTO
RT 37 / 08


35
MASTUR
RT 32 / 07


36
DIAN M. ABBAN S
RT 09 / 02


37
H. MAHFLUDHON
RT 14 / 03

085290372XXX
38
ARIF SYAIFUDIN NOOR
RT 01 / 01

085225297XXX
39
SOLIKHIN
RT 13 / 03


40
SLAMET
RT 08 / 02


41
ASRUKHAN
RT 09 / 02


42
SODERI
RT 09 / 02

081225428XXX
43
SHOLECHAN
RT 07 / 02


44
RUSDI
RT 18 / 04


45
DIMYATI j
RT 18 / 04


46
MUHSANI
RT 42 / 08


47
ZAKARIA
RT 38 / 08


48
KUSMIYANTO
RT 38 / 08


49
JAROT
RT 02 / 01


50
M. BISRI
RT 21 / 05

081326133XXX
51
SODIQ
RT 20 / 04

081325040XXX
52
MUHAMMAD ARIF
RT 11 / 03

081326114XXX
53
SOLEKHAN
RT 43 / 08

085290938XXX
54
MEYJONO
RT 41 / 08

081325707XXX
55
SAFRUDIN
RT 30 / 06

085200623XXX
56
NOOR ROFIQ
RT 37 / 08

081326484XXX
57
FATHONI
RT 04 / 01


58
SOFI`I
RT 17 / 04

081325038XXX
59
NASIKUN
RT 42 / 08


60
A.ZAINUDDIN
RT 09 / 02

082135325XXX
61
SLAMET
RT 08 / 02
FORMAT DATA SATUAN PERLINDUNGAN  MASYARAKAT  ( Satlinmas )

DESA   JAMBU 2021

NO.

NAMA

N I K

NOMOR HP

KETERANGAN

1

ARIF SYAIFUDIN NOOR

3320070810710005

085225297707

 

2

SUTAMAN

3320071706580002

 

 

3

SUNGSUNG ATMONO

3320070808610002

 

 

4

SARONZI

3320070703510002

 

 

5

RATAM

3320070906630003

082243712450

 

6

PUJI HADI

3320070506650002

 

 

7

LEGIMIN

3320072010670001

 

 

8

PAISAN

3320071808670006

 

 

9

ZUBAIDI

3320072703730003

 

 

10

BAMBANG NUR CAHYO

3320071103740005

 

 

11

SUYATNO

3320071004610001

 

 

12

SULIYADI

3320070104770009

 

 

13

DIMYATI

3320073112640010

 

 

14

FAKHRUR  ROZI

3320072202790002

08971546727

 

15

SUAIB

3320070612690007

 

 

16

PARYADI

3320071303610002

 

 

17

SLAMET

3320070804670002

 

 

18

SUKARNO

3320071505610001

085220302216

 

19

SUNYOTO

3320070611660001

 

 

20

M.DIAN S. ABBAN

3320071502850002

 

 

21

ASRUKHAN

3320072104650005

 

 

22

SODERI

3320072004720005

 

 

23

SHOLEKHAN

3320070112830004

085226381805

 

24

DIMYATI.  J

3320071202690004

 

 

25

A.SHODIKUN

3320071502760001

 

 

26

MOHAMAD BISRI

3320072605720007

 

 

27

NUR FAIZIN

3320070304710012

 

 

28

SHOLIKHATIN

3320075507750002

085290339902

 

29

NISA INDAH PUJI LESTARI

3320076508000005

 

 

30

INA STYAWATI

3320076008830005

 

 

31

YULI ASTUTIK

3320074901810007

089633514856

 

32

ULFA KISWATI

3320076311920010

 

 

33

YUNIK ISTIANA

3320074905830005

 

 

34

SITI RONDIYAH

3320075608810004

082325769979

 

35

ENI  KHORIFATUN   N.

3320076004840001

085225560924

 

36

ACHMAD EKO PAMBUDI

3320070801950004

085975164248

 

37

AMIN SU’UDI

3320071805780001

 

 

38

RUSTONO

3320072602770004

089670286234

 

39

AHMAD NUROIHAN

3320072006780006

 

 

40

MUH CHOIRUDDIN

3320070503874010

08562699426

 

41

AGUS PRIYANTO

3320060602850003

0895422905503

 

42

ABDUL YAKIB

3320072301780001

 

 

43

NURUL AMIN

3320072903820003

 

 

44

CHAERONI

3320070307820008

 

 

45

EFENDI

3320070106720002

 

 

46

M. BISRI

 

 

 

47

SODIQ

 

 

 

48

SOLEKHAN

 

 

 

49

NGADIRAN

 

 

 

50

LUTHFI NAUFAL

 

 

 

51

SAFRUDIN

 

 

 

52

NOOR ROFIQ

 

 

 

53

SOFII

 

 

 

54

A.ZAINUDDIN

 

 

 

55

USMAN FERNDI

 

 

 

56

SUCI INDA WATI

 

 

 

57

SRI WAHYUNI

 

 

 

58

SOLEHAH