PENGURUS & PROGRAM RT 07

Ketua          : SHOLEKHAN
Sekretaris   :
Bendahara   :

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT:
1. Pengehan Jln RT 7
2. Pembangunan Saluran air perbatasan RT 7 dengan RT 8

PENGURUS RT.07 RW.02 PERIODE 2018 s/d 2023
TANGGAL 11 JUNI 2019KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA

Pelindung

Penasehat


Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris


Bendahara


Seksi – Seksi
a.       Pembangunanb.      Keamanan & Lingkunganc.       PKK

Petinggi Jambu

Kamituwo Timur
Ketua RW.02

Zainuddin, S.Ag
Eko Angga Saputra

1.      Sulhastutik
1.      Ida Nur Ayu W

1.      Nurrohmad
2.      Mudah Ismoyo Hadi


1.      Nasikin
2.      Ahmad Rois
1.      Solim

1.      Solechan, S.Pd
2.      Subkan
3.      Nurul Amin

1.      Sri Lestari
2.      Hj. Mumayyizah
3.      Iin Khoiriyah