PENGURUS & PROGRAM RT 10

Ketua          : SUHARDI
Sekretaris   :
Bendahara   :

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT
1. Rabat beton Jln bagian timur
2. Rabat beton Jln Tembus ke RT 11


PENGURUS RT.10 RW.03 PERIODE 2017 s/d 2022
TANGGAL 10 FEBRUARI 2017


KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA

Pelindung

Penasehat


Ketua
Wakil Ketua


Sekretaris

Bendahara


Seksi – Seksi
a.       Kerohanianb.      Pemuda dan Olahraga


c.       Pembangunan


d.      Humas


e.       PKK
Petinggi Jambu

Kamituwo 1
Ketua RW.03

Majuri Kasmain, ST
Hana Rifi, SH


Wahyu Hidayat, S.Pd.SD

Tommi Latif, S.Pd1.      Drs. H. Sugiwanto, S.Pd
2.      Nur Amin Ali Mashar


1.      M. Gufron Adi Putra, S.Pd
2.      Sahrul Amri

1.      Mudzakir
2.      Achmad Asrori

1.      Rusmiyanto
2.      M. Fahri Mubarok

1.      Umi Salamah, SE
2.      Maftukhah, S.Pd