PENGURUS & PROGRAM RT 15

Ketua          : SHOLICHIN
Sekretaris   :
Bendahara   :

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT
1. Penguatan Modal PKK RT
2. Rehab Rumah tidak layak huni
3. Rabat beton jl Lingkungan
4. Drainase jalan

SUSUNAN PENGURUS RT 15 RW 04 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2016 s/d  2021

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
    1.     Pelindung

    2.     Penasehat
    3.     Ketua

    4.     Wakil Ketua

5.     Sekretaris


     6.     Bendahara


7.     Seksi-seksi:
a.      Humas
b.      Perlengkapan
 


c.      Pemuda
d.      Kegiatan
         


e. Pembangunan


g. Keamanan
 Petinggi Jambu

    1.     Ketua RW 04
    2.      Ali Mahmudi
    3. Sholikin BP
    4. Rocmad

Nur kholik

H. Achmad Zainuri

1. Sugiyanto
2. Rustono

1.      Endi agus Fahrudin
     2.      Mundhofir


    1.     Nurul Abidin
    2.      Khoiriyah
    3. Riyan Saputra
    4. Ali Mudlofar

    1.     Suwandi
    2.      Nur Alim
    3. Suprayitno

1.     Anton Agus cahyono
    2.      Noor Widiyanto
    3. Ivan Rudiyanto
    4. M. Shoif

1.      Sardi
     2.      Nur Zabidi
     3. Nor Faizin
     4. Legiran
     1. Rudik Hardiyanto
     2. Ali Ahwan Zum
     3. Anwar Nuris
     1. Budiarto
     2. Nur Syahid
     3. Ahmad Rotib