PENGURUS & PROGRAM RT 23

SUSUNAN PENGURUS RT 23 RW 05 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2019 s/d  2024

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
    1.     Pelindung

    2.     Penasehat


    3.     Ketua

    4.     Wakil Ketua

    5.     Sekretaris

    6.     Bendahara

    7.     Seksi-seksi:
a.      Keagamaan


b.     Keamanan


c.       Humas


d.      Pembangunan


e. Olah raga
Petinggi Jambu

    1.     Kamituwo Barat
    2.      Ketua RW 05

Didik Samsudi

Alfan Nur Fauzan

Muh. Choiruddin

     Warno


    1.      Hamdan Jauhar A
    2.      Syafi'i

    1.      Ahmad Sodiqun
    2.      Iwan

    1.      Mustaqim
    2.      Sodikin

    1.  H. Hasan A
    2. Rejono

1. Aziz
2. Sulfatun