PENGURUS & PROGRAM RT 28


SUSUNAN PENGURUS RT 28 RW 06 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2019 s/d  2024

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
    1.     Pelindung

    2.     Penasehat                                        


    3.     Ketua

    4.     Wakil Ketua

    5.     Sekretaris

    6.     Bendahara

    7.     Seksi-seksi:
a.     Agama
  

b.     Pemuda


c.      Pembangunan 


d.     Pemberdayaan Perempuan

e.      Keamanan 
   Petinggi Jambu

     1.     Kamituwo Barat
     2.     Ketua RW 06

   Bonadi

   Muzaidun

   Khoirun
    
   H. Wagini


     1.     H. Sukarno
     2.     Sujanji

    1.     Wanito
    2.     Amin Nur Sahid

    1.     Mustamir
    2.     Kaseri

    1.     Lilik Susanti
    2.     Aminah

    1.     Legimin
    2.     Alex