PENGURUS & PROGRAM RT 30


SUSUNAN PENGURUS RT 30 RW 06 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2019 s/d  2024

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
     1.     Pelindung

     2.     Penasehat                                        


     3.     Ketua

     4.     Sekretaris 1

     Sekretaris 2

     5.     Bendahara

     6.     Seksi-seksi:
a.     Agama


b.     Keamanan


c.      Humas


d.     Pemuda 


e.      PKK
   Petinggi Jambu

     1.     Kamituwo Barat
     2.     Ketua RW 06

    Zubaidi

    Pipit savollo sador
    
     Harun

1.     Choirul Afif
2.     Darmaji

     1.     H. Sulaiman
     2.     safrudin

     1.     suaib
     2.     ahmad zen

     1.     mustaqim
     2.     sodikin

     1.     rifa’i
     2.     Bambang Budi Santoso

1.     Asfiyah
2.     Musyiroh
3.     Sri Ngatminah
1.     Suhartatik
2.     Sarmi