PENGURUS & PROGRAM RT 31

Ketua          : NUR ROHMAD
Sekretaris   :
Bendahara   :

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT
1. Pembangunan Jalan
SUSUNAN PENGURUS RT 31 RW 07 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2019 s/d  2024


KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
    1.     Pelindung

    2.     Penasehat


    3.     Ketua

    4.     Wakil Ketua

    5.     Sekretaris


    6.     Bendahara


    7.     Seksi-seksi:
a.     Pemeliharaan dan pembangunan


b.     Pemuda dan Olah raga
 


c.      Keamanand.     Pendidikan dan Keagamaane.      Humas dan Giat
f.       Perlengkapan 
Petinggi Jambu

    1.     Kamituwo Timur
    2.     Ketua RW 07

 Hadi Sutrisno

 Turkani

 Ahmad Sahal


Eko fuji cahyono    1.     H. Khozen
    2.     Miftahul Ulum
    3.     Masnan

    1.     Arif Zainuddin
    2.     Nasikan
    3.     Anton

    1.     Baidi
    2.     Amin su’udi
    3.     Ali Rodhi

    1.     M. Salafudin
    2.     Farid Amirudin
    3.     M. Saifudin

    1.     Rohmad Salim
    2.     M. Nurrohman
    3.     Dedi N
    4.     Aji

    1.     Solekan
    2.     Aris Sutriyono
    3.     Zainul Rohman
    4.     Agus Irawan
    5.     Masfuri