PENGURUS & PROGRAM RT 32

Ketua          : MASTUR
Sekretaris   :
Bendahara   :

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT
1. Pembangunan Jalan
2. Rabat beton Jalan Hadi Karnadi
SUSUNAN PENGURUS RT 32 RW 07 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2016 s/d  2021

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
    1.     Pelindung

    2.     Penasehat


    3.     Ketua

    4.     Wakil Ketua

    5.     Sekretaris


    6.     Bendahara


    7.     Seksi-seksi:
a.     Keagamaan dan pendidikan
b.     Keamanan
 c.      Usaha
d.     Humas sosial

e.      Pemuda & Olahraga


f.       Pembangunan
 Petinggi Jambu

     1.     H. Ali akhwan, S.Ag
     2.     Madkhan, S.Ag

 Mastur

 Ulin Nuha

1.     Fatkhur Rohman
2.     Busono

1.     Misbakhul Munir
2.     Affanur Rohman


    1.     Agung Gumerat
    2.     Khiruddin
    3.     H. Fakhuruddin S.Pd
    4.     H. Zaed S.Pd

    1.     Ali Rifan
    2.     Tamyin
    3.     ArisnTiyanto
    4.     Taufikkurrohman

    1.     Faisal
    2.     Malik ibrahim
    3.     Sutrisno
    4.     suliani

    1.     Shofi’i
    2.     Khumaidi
    3.     Sumarno
    4.     Kiki
    5.     Ali Ahmadi

    1.     Adi Royan
    2.     Yohan
    3.     Khamid
    4.     Zainurrohman
    5.     Heru
    6.     H. Fatkhur

    1.     Mariadi
    2.     Ali mas’ud
    3.     Ali Rohmad
    4.     Zamari