PENGURUS & PROGRAM RT 33

Ketua            : H. JAMALUDDIN MALIK
Wakil Ketua : HANEDHY
                        HERI KURNIAWAN
Sekretaris     :  FATKUL ULUM
Bendahara    : KHOIRUL MIZAN

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :


PROGRAM RT
1. Pembangunan Jalan
2. Drainase Lingkungan


SUSUNAN PENGURUS RT 33 RW 07 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2019 s/d  2024

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
    1.     Pelindung

    2.     Penasehat


    3.     Ketua

    4.     Wakil Ketua


    5.     Sekretaris


    6.     Bendahara


    7.     Seksi-seksi:
a.     Pemuda dan Olahragab.     Keamanan
 


c.      Humasd.     K-3
 Petinggi Jambu

    1.     Kamituwo Timur
    2.     Ketua RW 07

 H. jamaluddin malik

1.     Daud tri kurniawan
2.     Ahmad Khanafi

1.     Khoirul Mizan
2.     Lucky Temmy

    Widya Nur faiq    1.     Handir Aziz
    2.     Khumaidi S
    3.     Bayu

    1.     Edy Prayitno
    2.     Khumaidi O
    3.     Muqorrobin

    1.     Jumadi
    2.     Sayuti
    3.     Sudaryanto

    1.     Ramin
    2.     Atmoko
    3.     Purnomo