PENGURUS & PROGRAM RT 35

Ketua          : NUR SALIM
Sekretaris   :
Bendahara   :

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT
1. Rabat beton Jln ke Mushola
2. Senderan Jln DonoloyoSUSUNAN PENGURUS RT 35 RW 07 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2018 s/d  2023

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
    1.     Pelindung

    2.     Penasehat


    3.     Ketua

    4.     Wakil Ketua


    5.     Sekretaris


    6.     Bendahara


    7.     Seksi-seksi:
a.     Kemasyarakatan
   

b.     Keamanan
 


c.       Olahragad.      Keagamaan
 Petinggi Jambu

    1.     Kamituwo Timur
    2.     Ketua RW 07

Kadaryanto

Budi Haryanto


 Kunzaini


    1.     Edy Saputra
    2.     Sutrimo


    1. Edy Setiawan
    2. Sutrimo

    1.     Selamet
    2.Usman ferndi


     1.      Saiful
     2.      Ronji


    1.      Suliyadi
    2.      Sugiyono