PENGURUS & PROGRAM RT 44

Ketua          : SUHARTONO
Sekretaris   :
Bendahara   :

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT
1. Senderan Saluran Irigasi
2. Jembatan beton
3. Senderan Gg Ketupat


SUSUNAN PENGURUS RT 44 RW 06 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2019 s/d  2024

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
     1.     Pelindung

     2.     Penasehat


     3.     Ketua

     4.     Wakil Ketua

     5.     Sekretaris 1

     6.     Bendahara

     7.     Seksi-seksi:
a.     Agama

b.     Pembangunan


c.      Keamanan


   Petinggi Jambu

1. Kamituwo Barat
2. Ketua RW 06

    Suhartono

    Abdul Azis
    
     Edi Purnomo

    Dedi Kurniawan


   Muh. Zahudi

1.     Zainal Arifin
2.     Azis

1.     Muhammad Yusuf
2.     Tukin