PENGURUS & PROGRAM RT 27

Ketua          : SULKHAN
Sekretaris   : YAKUB
                     KUNDERI
Bendahara   : KARMAT

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT
1. Pembangunan Jalan
2. Drainase Jalan Kamirah


SUSUNAN PENGURUS RT 27 RW 06 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2016 s/d  2021

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
     1.     Pelindung

     2.     Penasehat


     3.     Ketua

     4.     Sekretaris


    5.     Bendahara

    6.     Seksi-seksi:
a.     Pembangunan


b.     Humas
 

c.      Perlengkapan


d.     Agama


e.      Keamanan


f.       Pemberdayaan Perempuan
   Petinggi Jambu

      1.     Kamituwo II
      2.     Ketua RW 06

  Sulkan

1.     Ahmad Kunderi
2.     Yakub

 Afendi


    1.     Masikul Bahar
    2.     Solikin

    1.     Umar
    2.     Khoiri

    1.     Kasmun
    2.     Suataman

    1.     Lakik
    2.     H. Nur Ali

    1.     Muiz
    2.     Anto

    1.     Nur Hayati
    2.     Juwariyah