PENGURUS & PROGRAM RT 06

Ketua          : DARYOTO
Sekretaris   :
Bendahara   :

Seksi Keamanan       :
Seksi Pembangunan :

PROGRAM RT:
1. Senderan dan Drainase Jl Lapangan
2. Drainase dan Gorong-gorong Jl, H Ridwana
3. Pengepehan Saluran air
4. Bantuan Rehab rumah tidak layak huni

PENGURUS RT.06 RW.02 PERIODE 2017 s/d 2022
TANGGAL 04 MEI 2018KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA

Pelindung

Penasehat


Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris


Bendahara


Seksi – Seksi
a.       Pemuda dan Olahragab.      Keamanan & Ketertiban


c.       PHBN & PHBId.      Perlengkapan


e.       Humas


f.       Pemberdayaan Wanita


Petinggi Jambu

Kamituwo Timur
Ketua RW.02
H. Achmad Shobirin
H. Ahmad Sya’roni
Ah. Dariyoto
M. Ulil Albab

Kusnin
Zainul Furqon

1.      M. Khoirul Mala
2.      Ali Sokib

1.      Harsono
2.      Taufiq


1.      Zaenal Arifin
2.      Bambang Sulistyo
3.      Amin Buchori

1.      Ali Rodli
2.      Ali Zuhdi

1.      Fahrul Hidayat
2.      Aris Susanto
3.      Yasin Mustofa

1.      Sutiyanto
2.      Basori

1.      Ahmad Khanif
2.      Hadi Suprayitno

1.      Solekhah
2.      Azmawati
3.      Isih Mulyati